MTU
Dla Agenta
MENU

Ubezpieczenie komunikacyjne

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie jak również zniszczenie mienia.

Więcej

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę mieszkania lub domu jednorodzinnego na wypadek zdarzeń losowych i nie tylko.

Więcej

Zgłoś szkodę

Likwidacja szkód dla każdego klienta MTU, który miał wypadek drogowy lub doznał szkody majątkowej. Po zgłoszeniu szkody przyjeżdża likwidator mobilny.

Więcej

Kup polisę

801 105 105 / 58 558 77 07*

Zgłoś szkodę

58 555 62 22**

Obsługa polis

58 555 62 22**

 
Copyright © 2014 Ergo Hestia