MTU
Dla Agenta
MENU

Kontakt

Sprzedaż polis przez telefon

801 105 105*
22 754 95 21*

*sprzedaż ubezpieczeń odbywa się od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00.

Moja Infolinia

zgłaszanie szkód, obsługa polis
przez telefon

58 555 62 22*

– z telefonu komórkowego*

*opłata jak za połączenie lokalne wg jednostki taryfikacyjnej operatora

Dane teleadresowe

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

 
Copyright © 2014 Ergo Hestia