MTU
Dla Agenta
MENU

Likwidacja szkód

Zgłoś szkodę – przejdź do formularza

Informacja o szkodzie – przejdź do formularza

Schemat procesu likwidacyjnego

schemat zdarzenie - szkoda przyjęcie zgłoszenia oględziny gromadzenie i analiza dokumentacji decyzja otrzymanie decyzji Uzupełnienie dokumentacji

Zdarzenie - szkoda

Zabezpiecz miejsce zdarzenia, zadbaj o bezpieczeństwo osób, które uległy wypadkowi. Udziel im niezbędnej pomocy oraz wezwij odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Zgłoś szkodę do Ubezpieczyciela.

Przyjęcie zgłoszenia

Szkodę możesz zgłosić :

  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www,
  • drogą telefoniczną pod numerem 58 555 62 22
Oględziny

W wielu przypadkach stosujemy likwidację uproszczoną, bez oględzin. Jeśli trzeba dokonać oględzin, by ocenić rozmiar zniszczeń, likwidator mobilny skontaktuje się z Tobą telefonicznie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. Razem ustalacie dogodny termin i miejsce oględzin.

Gdy pierwsze oględziny nie pozwalają w pełni określić zakresu uszkodzeń, możesz zgłosić kolejne:

  • przez formularz na stronie www,
  • drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii pod numerem 58 555 62 22

Wniosek o dodatkowe oględziny powinien zawierać informacja o zakresie dodatkowych uszkodzeń, numer telefonu do osoby do kontaktu oraz adres postoju pojazdu.

Gromadzenie i analiza dokumentacji

Likwidator kompletuje i weryfikuje niezbędne dokumenty oraz ustala wartość odszkodowania. Weryfikacja pozwala m.in. stwierdzić czy zdarzenie jest objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela.

Decyzja w sprawie szkody sporządzana jest w formie pisemnej i przesyłana:
  • na adres email w przypadku wyrażenia zgody na korespondencję elektroniczną.
  • na adres korespondencyjny wskazany w aktach szkody.

Otrzymanie decyzji

Jeżeli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem lub po otrzymaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności, które są związane ze zgłoszoną szkodą, możesz się od niej odwołać. Prześlij odwołanie za pomocą formularza na stronie: www.mtu.pl/obsluga-online.
Odwołanie trafi w ten sposób bezpośrednio do zespołu ekspertów, którzy odpowiedzą na zgłoszenie w ciągu 30 dni a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni od dnia otrzymania odwołania.

Uzupełnienie dokumentacji

Dokumenty niezbędne do procesu likwidacji szkody możesz przesłać:

  • przez formularz na stronie www,
  • pocztą na adres MTU, STU Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Jeżeli chciałbyś uzyskać informację na jakim etapie jest likwidacja szkody możesz:

  • złożyć zapytanie przez formularz na stronie www,
  • drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii pod numerem 58 555 62 22
 
Copyright © 2014 Ergo Hestia