Ubezpieczenie AC

Autocasco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę
w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu.
Zapewnia ochronę w kraju i za granicą.

 

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Autocasco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem podstawowym.

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

1) zderzenia pojazdów,

2) zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,

3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

4) uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,

5) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,

6) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

7) kradzieży.

Autocasco chroni Cię w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku (12 miesięcy).

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach: MINIMAXI

Wariant MINI zapewnia ochronę ubezpieczeniową w ramach ww. zdarzeń w przypadku wystąpienia szkody całkowej lub kradzieży pojazdu. Wariant MAXI dodatkowo zapewnia ochronę w przypadku wystąpienia szkody częściowej oraz dostępny jest w dwóch systemach rozliczenia szkody: kosztorysowym i warsztatowym.

 


 

Korzyści

Jako kierowca doskonale rozumiesz znaczenie bezpieczeństwa na drodze. Autocasco (AC) zapewni Ci finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu.

Dzięki Autocasco:

1) korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,

2) samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia,

3) wybierasz system ustalania rozmiaru szkody – w wariancie kosztorysowym lub warsztatowym.

 


 

Do kogo

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych posiadających samochody osobowe albo samochody ciężarowe o ładowności do 2,5t i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t nie starsze niż 15 lat.

 

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie AC MTU jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni Ubezpieczonego przed stratą finansową w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami

Więcej

Ubezpieczenie mienia

Mieszkanie, dom jednorodzinny oraz garaż wolnostojący są chronione na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych.

Więcej