MTU
Dla Agenta
MENU

Ubezpieczenie mienia

 • Chcesz zakupić ubezpieczenie? Zostaw telefon i email, skontaktujemy się z Tobą
Jeśli masz pytania do już zawartego ubezpieczenia skorzystaj z formularzy online.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę mieszkania lub domu jednorodzinnego na wypadek zdarzeń losowych oraz może chronić od szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego.

Pakiet Wariant Przedmiot Zdarzenie Przyczyna Świadczenie
Mój Dom Podstawowy mieszkanie/dom jednorodzinny (tj. mury, urządzenia techniczne i elementy wykończenia + pomieszczenia przynależne) zniszczenie, uszkodzenie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, powódź, huragan, lawina, uderzenie pojazdu, przepięcie, zalanie, wandalizm
 1. wypłata świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia,
 2. wypłata świadczenia w równowartości poniesionej szkody w granicach sumy ubezpieczenia,
 3. pokrycie kosztów akcji ratowniczej,
 4. pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 5. pokrycie kosztów zmniejszenia/ zapobieżenia szkodzie,
 6. pokrycie kosztów powołania rzeczoznawców
stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego zniszczenie, uszkodzenie, utrata pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, powódź, huragan, lawina, uderzenie pojazdu, przepięcie, zalanie, wandalizm, kradzież z włamaniem, rozbój
Rozszerzony mienie ruchome zniszczenie, uszkodzenie, utrata pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, powódź, huragan, lawina, uderzenie pojazdu, przepięcie, zalanie, wandalizm, kradzież z włamaniem, rozbój
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym szkoda w mieniu, szkoda na osobie czynności życia codziennego tj.

 • opieka na niepełnoletnimi dziećmi,
 • posiadanie i użytkowanie nieruchomości,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • uprawianie sportu, użytkowanie sprzętu pływającego,
 • użytkowanie wózków inwalidzkich,
 • zezwolone używanie broni.
 1. wypłata świadczenia w równowartości wyrządzonej szkody w granicach sumy ubezpieczenia,
 2. pokrycie kosztów zmniejszenia/zapobieżenia szkodzie,
 3. pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców,
 4. pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej
 Korzyści

Pakiet dostępny jest zarówno dla osób potrzebujących podstawowej ochrony (np. pod cesję), jak i pragnących zapewnić sobie i swojej rodzinie kompleksową ochronę ubezpieczeniową domu jednorodzinnego lub mieszkania.

OC w życiu prywatnym ma szeroki zakres ochrony i obejmuje odpowiedzialność m.in. za:

 • szkody wyrządzone innym osobom z związku z użytkowaniem mienia (np. zalanie sąsiada),
 • szkody wyrządzone przez Twoje dzieci albo zwierzęta domowe,
 • skutki szkód wyrządzonych w związku z uprawianiem sportu.

 


Do kogo

Pakiet skierowany jest do klientów indywidualnych posiadających mieszkanie lub dom jednorodzinny.


Do pobrania

 

PAKIET MÓJ DOM – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

WZÓR POLISY MAJĄTKOWEJ

PAKIET MOJE GOSPODARSTWO – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PAKIET MOJE CZTERY KĄTY, MOJE CZTERY KOŁA – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ERRATA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

 

Zobacz też

 
Copyright © 2014 Ergo Hestia